Fri frakt i Lettland från 40 EUR

Integritetspolicy

1. Allmänna regler

1.1 Denna integritetspolicy beskriver hur onlinebutiken www.innosenta.com Personuppgiftsansvarig SIA "vårandning", org.nr. 4020338411, samlar in, behandlar och lagrar fysiska personuppgifter (personuppgifter).

1.2 Den registrerade är onlinebutiken www.innosenta.com kunden och den person som besöker onlinebutiken.

1.3 Den personuppgiftsansvarige ska behandla personuppgifter lagligt, i god tro och på ett sätt som är transparent för den registrerade, i enlighet med de lagar och förordningar som gäller i Republiken Lettland, inkl. Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) krav avseende behandling av fysiska personers uppgifter.

1.4 Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är den personuppgiftsansvariges behov av att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part (att leverera köpta varor till den registrerade, att skicka information om status för en beställning, en faktura, etc.). Den registrerades e-post används också för att skicka kommersiell kommunikation. Genom att besöka och göra en beställning i onlinebutiken ger den registrerade sitt samtycke till behandlingen av hans/hennes personuppgifter för det specifika ändamålet.

1.5 Den registrerade är ansvarig för att säkerställa att de personuppgifter som lämnas är korrekta, exakta och fullständiga. Den personuppgiftsansvarige ska inte vara ansvarig för eventuella skador som den registrerade eller tredje part lider till följd av felaktigt lämnade personuppgifter. Den registrerade ska vara ansvarig för skador som åsamkas den personuppgiftsansvarige eller tredje part till följd av felaktigt lämnade personuppgifter.

2. Insamling av personuppgifter

2.1 Den personuppgiftsansvarige erhåller personuppgifter via onlinebutiken om den registrerade gör ett köp, via det kontaktformulär som finns tillgängligt i onlinebutiken om den registrerade skickar ett meddelande, och via e-post.

3. Behandling, lagring av personuppgifter

3.1 Den personuppgiftsansvarige samlar in, behandlar och lagrar följande personuppgifter om den registrerade:

3.1.1 Namn;

3.1.2. E-postadress och telefonnummer;

3.1.3. Information om transaktionen (köpta varor, leveransadress, pris, betalningsuppgifter etc;)

3.1.4. all annan information som lämnas vid användning av onlinebutiken, vid köp av varor, via kontaktformuläret eller via e-post.

3.2 Den personuppgiftsansvarige ska lagra och behandla den registrerades personuppgifter så länge det finns ett berättigat skäl - uppgifterna är nödvändiga för de ändamål för vilka de mottogs och/eller det finns en annan rättslig grund i förhållande till tillämpliga lagar och förordningar.

3.3 Personuppgifter ska vara tillgängliga för ett begränsat antal personer - endast de personer som tydligt behöver dem för att uppnå legitima mål.

3.4 Personuppgifter ska raderas när de inte längre är nödvändiga för att uppnå legitima mål eller på begäran av den registrerade.

3.5 Den personuppgiftsansvarige ska överföra personuppgifter till affärspartners i den utsträckning de är nödvändiga för att fullgöra avtalsenliga skyldigheter gentemot den registrerade, inklusive revisorer, kurirtjänster, leverantörer av betaltjänster etc.

3.6 Vid behov, för att skydda den personuppgiftsansvariges intressen, kan personuppgifter överföras till statliga och brottsbekämpande myndigheter i enlighet med lagar och förordningar.

3.7 Den personuppgiftsansvarige ska genomföra organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa säker lagring och behandling av personuppgifter och för att skydda mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring, utlämnande och all annan olaglig behandling. Personuppgifterna lagras inom Europeiska unionens territorium.

4. Den registrerades rättigheter

4.1 Den personuppgiftsansvarige ska se till att den registrerade kan utöva alla sina rättigheter enligt GDPR, inklusive

4.1.1. få tillgång till dina personuppgifter, få information om behandlingen av dina uppgifter, begära en kopia av dina uppgifter;

4.1.2 Begära rättelse av dina personuppgifter;

4.1.3. radera dina personuppgifter ("bli bortglömd");

4.1.4. återkalla ditt tidigare samtycke till databehandling;

4.1.5. begränsa behandlingen av dina uppgifter.

4.2 Alla anspråk mot den personuppgiftsansvarige ska skickas elektroniskt av den registrerade till e-postadressen info@innosenta.lvsäkerställa att den registrerade otvetydigt kan identifieras.

4.3 Undantag från den Registrerades rättigheter ska endast tillåtas i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

5. Information om cookies

5.1 Cookies är små alfanumeriska filer som laddas ner och lagras på den Registrerades dator eller annan enhet (t.ex. smartphone, surfplatta) och lagras i den Registrerades webbläsare under ett besök på en webbplats. Cookies är nödvändiga för att den Registrerade lättare ska kunna använda webbutikens digitala tjänster, till exempel för att göra onlinebetalningar, för att den Personuppgiftsansvarige ska kunna få information om hur besökare använder webbplatsen och för att förbättra de tjänster som erbjuds till besökare.

5.2 Onlinebutiken använder:

5.2.1. nödvändiga cookies - dessa gör det möjligt för den registrerade att få tillgång till olika delar av webbplatsen. Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan därför inte stängas av;

5.2.2. analytiska cookies, inkl. Google Analytics - gör det möjligt att spåra antalet besök och besökskällor samt besökarnas förflyttning på sidorna så att den personuppgiftsansvarige kan mäta och förbättra onlinebutikens prestanda;

5.2.3. marknadsföringscookies - riktade cookies används för att identifiera den registrerades föredragna innehåll på webbplatsen och för att tillhandahålla den mest relevanta informationen om produkter och tjänster, för att förbättra innehållsanpassningen och för att förbättra den registrerades upplevelse på webbplatsen. Dessa cookies kan användas av den personuppgiftsansvarige för reklamkampanjer på tredje parts webbplatser.

5.3 Den registrerade kan samtycka till alla eller endast en av kategorierna av cookies genom att klicka på de relevanta samtyckesknapparna i popup-fönstret på onlinebutikens hemsida.

6. Slutbestämmelser

6.1 Den personuppgiftsansvarige ska ha rätt att göra ändringar eller tillägg till integritetspolicyn när som helst och utan föregående meddelande. Ändringar träder i kraft när de publiceras i onlinebutiken. www.innosenta.com

Kupong: NY10

Använd den här kupongkoden och få 10% rabatt på din beställning!

Registrera dig för nyheter och specialerbjudanden