Bezmaksas piegāde Latvijā no 40 EUR

Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šī Privātuma politika nosaka, kā internetveikala www.innosenta.com Datu pārzinis SIA “spring breath”, reģ.nr. 4020338411, iegūst, apstrādā un glabā fizisko personas datus (personas dati).

1.2. Datu subjekts ir internetveikala www.innosenta.com klients un persona, kas apmeklē internetveikalu.

1.3. Datu pārzinis personas datus apstrādā likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, t.sk. Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (GDPR) prasības attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi.

1.4. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir nepieciešamība Datu pārzinim nodrošināt līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildi (piegādāt datu subjektam tā iegādātās preces, nosūtīt informāciju par pasūtījuma statusu, rēķinu u.tml.). Datu subjekta e pasts tiek izmantots arī komerciālu paziņojumu nosūtīšanai. Apmeklējot un veicot pasūtījumu internetveikalā, datu subjekts dod piekrišanu savu personas datu apstrādei konkrētajam mērķim.

1.5. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ. Datu subjekts atbild par zaudējumiem, kas nodarīti Datu pārzinim vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

2. Personas datu iegūšana

2.1. Personu datus Datu pārzinis iegūst caur internetveikalu, ja Datu subjekts veic pirkumu, internetveikalā pieejamo kontaktu formu, ja Datu subjekts nosūta ziņu, un e-pastu.

3. Personas datu apstrāde, glabāšana

3.1. Datu pārzinis ievāc, apstrādā un glabā šādus Datu subjekta personas datus:

3.1.1. Vārds, uzvārds;

3.1.2. E-pasta adrese un tālruņa numurs;

3.1.3. Informācija par darījumu (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.);

3.1.4. Jebkura cita informācija, kas iesniegta internetveikala izmantošanas, preču iegādes laikā, sazinoties caur kontaktu formu vai e-pastā.

3.2. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv leģitīms iemesls – dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti un/vai pastāv cits juridiskais pamatojums saistībā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3. Personas dati ir pieejami ierobežotam personu lokam – tikai tām personām, kam tie ir nepārprotami nepieciešami leģitīmo mērķu sasniegšanai.

3.4. Personas dati tiek dzēsti, kad tie vairs nav nepieciešami leģitīmo mērķu sasniegšanai vai pēc Datu subjekta pieprasījuma.

3.5. Datu pārzinis personas datus nodod sadarbības partneriem tādā apmērā, kādā tie ir nepieciešami, lai izpildītu līgumsaistības pret Datu subjektu, t.sk. grāmatvežiem, kurjerdienestiem, maksājuma pakalpojuma sniedzējiem u.c.

3.6. Nepieciešamības gadījumā, Datu pārziņa interešu aizstāvībai, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, personas dati var tikt nodoti valsts un tiesībsargājošajām iestādēm.

3.7. Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošu glabāšanu un apstrādi, kā arī aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiek glabāti Eiropas Savienības teritorijā.

4. Datu subjekta tiesības

4.1. Datu pārzinis nodrošina, ka Datu subjekts var izmantot visas tam pienākošās tiesības saskaņā ar GDPR, t.sk.:

4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par datu apstrādi, pieprasīt datu kopiju;

4.1.2. Pieprasīt veikt labojumus savos personas datos;

4.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”);

4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu datu apstrādei;

4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi.

4.2. Visus prasījumus Datu pārzinim Datu subjekts nosūta elektroniski uz e-pastu info@innosenta.lv, nodrošinot Datu subjekta nepārprotamu identificējamību.

4.3. Izņēmumi Datu subjekta tiesībās ir pieļaujami tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5. Informācija par sīkdatnēm (cookies)

5.1. Sīkdatnes ir mazas burtu un skaitļu datnes, kas tiek lejupielādētas un saglabātas Datu subjekta datorā vai citā ierīcē (piemēram, viedtālrunī, planšetdatorā), un saglabātas Datu subjekta tīmekļa pārlūkā vietnes apmeklējuma laikā. Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai Datu subjekts varētu ērtāk izmantot internetveikala digitālos pakalpojumus, piemēram, tiešsaistes maksājumu veikšanai, lai Datu pārzinis varētu iegūt informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto tīmekļa vietni, un lai varētu uzlabot apmeklētājiem piedāvātos pakalpojumus.

5.2. Internetveikalā tiek izmantotas:

5.2.1. Nepieciešamās sīkdatnes – tās Datu subjektam ļauj piekļūt dažādām tīmekļa vietnes daļām. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt;

5.2.2. Analītiskās sīkdatnes, t.sk. Google Analitics – ļauj uzskaitīt apmeklējumu skaitu un avotus, apmeklētāju pārvietošanos lapās, lai Datu pārzinis varētu izmērīt un uzlabot internetveikala darbību;

5.2.3. Mārketinga sīkdatnes – mērķauditorijas atlases sīkdatnes tiek izmantotas, lai identificētu Datu subjektam vēlamo saturu tīmekļa vietnē un sniegtu vispiemērotāko informāciju par produktiem un pakalpojumiem, uzlabotu satura pielāgošanu un paplašinātu Datu subjekta darbību vietnē. Šīs sīkdatnes var tikt izmantotas Datu pārziņa reklāmas kampaņu vajadzībām trešo pušu tīmekļa vietnēs.

5.3. Datu subjekts var piekrist visām sīkdatņu kategorijām vai tikai kādai no tām, nospiežot attiecīgās piekrišanas pogas internetveikala sākumlapā uznirstošajā logā.

6. Nobeiguma noteikumi

6.1. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas internetveikalā www.innosenta.com

Kupons: NEW10

Izmanto šo kupona kodu un saņem 10% atlaidi savam pasūtījumam!

Pieaksties jaunumiem & īpašiem piedāvājumiem