Bezmaksas piegāde Latvijā no 40 EUR

Lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie Lietošanas noteikumi nosaka Līguma slēgšanas un izpildes nosacījumus par Internetveikalā www.innosenta.com iegadātajām precem starp Pārdevēju SIA “spring breath”, reģ.nr.40203384113 , un Pircēju – internetveikala www.innosenta.com  klientu.

1.2. Pircējs apstiprina šos Noteikumus un piekrīt tiem, kad ir ar tiem iepazinies, to atzīmējot ar ķeksīti pirkuma veikšanas brīdī.

1.3. Līgums starp Pircēju un Pasūtītāju tiek nodibināts brīdī, kad Pircējs ir pasūtījis preci un veicis tās apmaksu, korekti aizpildot pasūtījumam nepieciešamo informāciju.

2. Pasūtīšana un apmaksa

2.1. Pircējs pasūta preces Internetveikalā, izmantojot iestrādātās tehniskās iespējas.

2.2. Pircējs norāda savus kontaktus un piegādes veidu. Visiem iesniegtajiem Pircēja Personu datiem tiek piemēroti Privātuma politikas noteikumi.

2.3. Katrs Pircēja pasūtījums tiek saglabāts Pārdevēja datubāzē.

2.4. Pircējs tiek informēts par pasūtījuma apstiprināšanu, nosūtot paziņojumu uz Pircēja norādīto e- pastu.

2.5. Preču cenas Internetveikalā ir norādītas euro ar PVN (ja tāds ir jāmaksā).

2.6. Par pasūtītajām precēm Pircējs var maksāt ar internetbanku (bank link) vai maksājuma karti.

2.7. Pircējam maksājuma veidnē jāizvēlas sev vēlamā internetbanka vai jāievada maksājuma kartes dati un jāveic apmaksa, sekojot soļiem uz ekrāna.

2.8. Kad Pārdevējs saņem samaksu par precēm, Pircējs saņem e-pastu, ka pasūtījums ir apstiprināts.

2.9. Preču pavadzīme Pircējam tiek nosūtīta tikai e-pasta adresē, tā ir elektroniski sagatavota un derīga bez paraksta.

3. Preču piegāde

3.1. Preces Pircējam tiek piegādātas uz Omniva vai DPD pakomātiem Latvijā par izcenojumiem, kas norādīti pie norēķinu veikšanas. Pasūtījumi virs 35  eiro tiek piegādāti  bez papildus maksas par piegādi (Latvijas teritorijā).

3.2. Pirms maksājuma veikšanas Pircējam jāizvēlas sev ērtākais piegādes veids un konkrētais pakomāts no pieejamā pakomātu saraksta.

3.3. Piegāde iespējama arī citās Eiropas valstīs uz pakomātiem par sekojošām cenām (bez PVN), piegādes cenas var mainīties atkarībā no piegādātāju noteiktajiem izcenojumiem:

Piegādes vieta

Piegāde uz Igauniju, Lietuvu

Piegāde uz citām Eiropas valstīm

Omniva pakomāti

5,00

No 15,00

DPD pakomāti

5,00

No 10,00

3.4. Konkrētas piegādes cenas uz Eiropas valstīm tiek aprēķinātas noformējot pasūtījumu un norādot izvēlēto piegādes adresi,  saskaņā ar piegādātāju noteiktajiem izcenojumiem.

 Ja Pircējs vēlas piegādi uz Eiropas valstīm, tas var veikt arī Preces pasūtīšanu sazinoties ar Pārdevēju pa  e-pastu: [email protected]

3.5. Ja Pircējs neizņem preces no pakomāta noteiktajā termiņā, kas Pircējam ir paziņots īsziņā un/vai e-pastā, preces tiek nosūtītas atpakaļ Pārdevējam, pasūtījums tiek anulēts.  Pircējam tiek atmaksāta par precēm samaksātā nauda 50 % apmērā no pirkuma summas. Pēc Pārdevēja ieskatiem,  ja prece nav tikusi bojāta, Pircējam var tikt atskaitīta visa pirkuma summa, atskaitot piegādes izmaksas un 10 eiro par atgriestā pasūtījuma apstrādi.

3.6. Piegāde iespējama arī ar kurjeru uz konkrētu Pircēja norādītu adresi gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs, šis ir orientējošās cenas (bez PVN), piegādes cenas var tikt mainītas sakaņā ar piegādātāju noteiktajiem izcenojumiem:

Piegādātājs

Piegāde Latvijā

Piegāde uz Igauniju, Lietuvu

Piegāde uz citām Eiropas valstīm

Omniva

5,00

8,00

No 15,00

DPD

5,00

7,00

No 10,00

3.7. Konkrētas piegādes cenas tiek aprēķinātas pēc pieprasījuma. Ja Pircējs vēlas piegādi ar kurjeru uz konkrētu adresi, tam Prece jāpasūta sazinoties ar Pārdevēju pa e-pastu: [email protected]

3.8. Pircējs ir atbildīgs par pilnīgi precīzas un pareizas adreses norādīšanu un ir atbildīgs par preces saņemšanu konkrētajā adresē. Ja Pircējs pats piegādes brīdī neatrodas konkrētajā adresē un nepieņem preces konkrētajā adresē, Pārdevējs tās nodod citai personai, kura atrodas norādītajā adresē, Preces tiek uzskatītas par piegādātām un Pircējam nav tiesību celt nekādas pretenzijas pret Pārdevēju šajā sakarā.

3.9. Piegādes nosacījumi ir provizoriski un var mainīties atkarībā no preču piegādātāju veiktām izmaiņām pakalpojumu sniegšanā vai citiem objektīviem apstākļiem.

3.10. Preču piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Pārdevējs par to informē Pircēju, ja kavēšanās iemesls ir Pārdevēja atbildībā. Pircējs var izmantot tiesības atkāpties no preču pirkuma līguma.

3.11. Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes kavēšanos objektīvu apstāļu dēļ, t.sk. trešo personu vai Pircēja vainas dēļ.

3.12. Kad preces tiek nodotas Pircējam, atbildība par Preci pāriet Pircējam.

4. Preču atgriešana

4.1. Ja Pircējs ir patērētājs (fiziska persona), saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, tad tam ir tiesības atteikties no pirkuma līguma 14 dienu laikā, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no preces saņemšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

4.2. Atteikšanās Pircējam ir jāpaziņo Pārdevējam rakstveidā uz e-pastu [email protected]. Atteikšanās var būt noformēta brīvā formā vai izmantojot šo atteikuma veidlapu.

4.3. Atteikuma tiesību paredzētajā termiņā Pircējam preces jānosūta atpakaļ Pārdevējam uz Omniva pakomātu Sigulda, Vidus iela 1, (ELVI lielveikala pakomāts). Termiņš būs ievērots, ja Pircējs preces nosūtīs atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

4.4. Atgriežamajām precēm jābūt nelietotām un tādā pašā komplektācijā, kā tās tika nosūtītas. 

4.5. Pēc atbilstīgas atgrieztās preces saņemšanas, Pārdevējs atgriež Pircējam samaksāto naudu uz Pircēja kontu, no kura veikts maksājums, tostarp atgriež piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs ir izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids).

Ja Pircējs jau ir iepriekš ir izmantojis tiesības atteikties no Innosenta produktiem, tad Pārdevējs patur tiesības par turpmāko atteikumu izpildi ieturēt piegādes un norēķinu izmaksas, kas saistītas ar šī atteikuma izpildi.

4.6. Ja Pircējs atkāpjās no pirkuma līguma, kamēr prece viņam vēl nav izsūtīta, Pircējam tas ir jāpaziņo Pārdevējam rakstveidā uz e-pastu: [email protected]. Pasūtījums tiek anulēts.

4.7. Neatbilstošas kvalitātes preces Pārdevējs apmaina vai pieņem atpakaļ, atgriežot Pircējam naudu, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma nosacījumiem. Apmaiņa un naudas atgriešana neattiecas uz precēm, kuras ir tīši vai nolaidības dēļ ir bojātas, ja ir pārkāpti preču lietošanas vai glabāšanas noteikumi, vai preces ir lietotas nepareizi vai neatbilstoši paredzētajam uzdevumam.

5. Pircēja tiesības un pienākumi

5.1. Pasūtot preces, Pircējam jānorāda precīzi un pareizi savi Personas dati.

5.2. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu un atkāpties no Līguma, iegādātās preces apmainīt vai atdot atpakaļ šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

5.3. Pircējam jāievēro šie un citi Pārdevēja noteikumi, kā arī Latvijas Republikas nomatīvie akti.

5.4. Pircējam ir jāsamaksā par pasūtītajām precēm un tās jāpieņem šajos Noteikumu noteiktajā kārtībā.

6. Pārdevēja tiesības un pienākumi

6.1. Pārdevējs izpilda Pircēja pasūtījumus šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

6.2. Pārdevējs sazināsies ar Pircēju tikai pasūtījuma izpildes nolūkos vai mārketinga nolūkos, ciktāl Pircējs to ir atļāvis.

6.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātumu un Pircēja Personas datu aizsardzību saskaņā ar GDPR un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7. Noslēguma noteikumi

7.1. Šie Noteikumi ir saistoši Pircējam un Pārdevējam.

7.2. Visi strīdi, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju tiek risinātas sarunu ceļā.

Ja neizdodas panākt vienošanos 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvaos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Kupons: NEW10

Izmanto šo kupona kodu un saņem 10% atlaidi savam pasūtījumam!

Pieaksties jaunumiem & īpašiem piedāvājumiem