Fri frakt i Lettland från 40 EUR

Användarvillkor

1. Allmänna regler

1.1 Dessa Användarvillkor anger villkoren för ingående och fullgörande av ett Avtal i Onlinebutiken www.innosenta.com för de köpta varorna mellan säljaren SIA "spring breath", reg.nr.40203384113 , och köparen - onlinebutik www.innosenta.com  kunder.

1.2 Köparen accepterar och samtycker till dessa Allmänna Villkor när denne har läst dem, genom att kryssa i rutan vid tidpunkten för köpet.

1.3 Avtalet mellan Köparen och Kunden upprättas vid den tidpunkt då Köparen har beställt Varorna och betalat för dem, och korrekt fyllt i den information som krävs för beställningen.

2. Beställning och betalning

2.1 Köparen ska beställa varor från Onlinebutiken med hjälp av de inbyggda tekniska funktionerna.

2.2 Köparen ska ange sina kontaktpersoner och leveransmetod. Alla Personuppgifter som lämnas av Köparen ska omfattas av villkoren i Integritetspolicyn.

2.3 Varje Köparens order skall lagras i Säljarens databas.

2.4 Köparen ska informeras om orderbekräftelsen genom att skicka ett meddelande till den e-postadress som Köparen har angett.

2.5 Priserna på varorna i onlinebutiken anges i euro inklusive moms (om tillämpligt).

2.6 Köparen kan betala för de beställda varorna via internetbank (banklänk) eller med betalkort.

2.7 Kunden måste välja sin föredragna internetbank eller ange sina betalkortsuppgifter i betalningsmallen och följa stegen på skärmen för att genomföra betalningen.

2.8 När Säljaren mottagit betalning för Varorna kommer Köparen att få ett e-postmeddelande om att beställningen har bekräftats.

2.9 Fraktsedeln ska endast skickas till Köparens e-postadress, ska genereras elektroniskt och ska vara giltig utan underskrift.

3. Leverans

3.1 Varorna ska levereras till Omniva eller DPD:s paketautomater i Lettland till de priser som anges vid betalningstillfället. Beställningar över 35 EUR levereras utan ytterligare leveranskostnader (inom Lettland).

3.2 Innan betalning sker ska Köparen välja den lämpligaste leveransmetoden och den specifika paketmaskinen från den tillgängliga listan över paketmaskiner.

3.3 Leverans är också möjlig i andra europeiska länder till följande priser (exklusive moms), Leveranspriserna kan variera beroende på de priser som tas ut av leverantörerna:

Plats för leverans

Leverans till Estland, Litauen

Leverans till andra europeiska länder

Omniva paket

5,00

Från 15,00

DPD-förpackare

5,00

Från 10,00

3.4 Särskilda leveranspriser till europeiska länder beräknas vid tidpunkten för beställning och angivande av vald leveransadress, i enlighet med de priser som anges av leverantörerna.

 Om Köparen önskar leverans till europeiska länder kan Köparen också beställa Varorna genom att kontakta Säljaren via e-post: [email protected]

3.5 Om Köparen inte hämtar varorna från paketkontoret inom den angivna tiden, som meddelas Köparen via textmeddelande och/eller e-post, returneras varorna till Säljaren och beställningen annulleras. Köparen ska återfå de pengar som betalats för varorna till ett belopp av 50 % av inköpspriset. Om varorna inte har skadats kan Köparen, enligt Säljarens bedömning, krediteras hela inköpspriset minus leveranskostnader och 10 euro för hantering av den returnerade beställningen.

3.6 Leverans är också möjlig med kurir till en specifik adress som anges av köparen, både i Lettland och andra europeiska länder, dessa är vägledande priser (exklusive moms), leveranspriserna kan komma att ändras i enlighet med de priser som fastställts av leverantörerna:

Leverantör

Leverans i Lettland

Leverans till Estland, Litauen

Leverans till andra europeiska länder

Omniva

5,00

8,00

Från 15,00

DPD

5,00

7,00

Från 10,00

3.7 Specifika leveranspriser beräknas på begäran. Om Köparen önskar leverans med kurir till en specifik adress, måste Köparen beställa Varorna genom att kontakta Säljaren via e-post: [email protected]

3.8 Köparen är ansvarig för att tillhandahålla en fullständigt exakt och korrekt adress och är ansvarig för att hämta varorna på den adressen. Om Köparen inte befinner sig på adressen vid tidpunkten för leverans och inte hämtar Varorna på adressen, ska Säljaren överlämna dem till en annan person på adressen, Varorna ska anses ha levererats och Köparen ska inte ha rätt att göra några anspråk mot Säljaren med avseende på detta.

3.9 Leveransvillkoren är preliminära och kan komma att ändras beroende på förändringar i varuleverantörernas tillhandahållande av tjänster eller andra objektiva omständigheter.

3.10 Leverans av Varorna kan försenas på grund av oförutsedda omständigheter utanför Säljarens kontroll. Säljaren ska meddela Köparen om förseningen beror på Säljaren. Köparen kan utöva sin rätt att frånträda avtalet om köp av Varorna.

3.11 Säljaren är inte ansvarig för förseningar i leveransen av Varorna som beror på objektiva skäl, inklusive fel från tredje part eller Köparen.

3.12 När Varorna överlämnas till Köparen övergår ansvaret för Varorna till Köparen.

4. Retur av varor

4.1 Om Köparen är en konsument (fysisk person) har Köparen, i enlighet med lagen om skydd av konsumenträttigheter, rätt att frånträda Köpeavtalet inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Ångerrätten upphör att gälla efter 14 dagar från den dag då varan togs emot. Om förfallodagen infaller på en "officiell" allmän helgdag måste ångerrätten utövas till och med den arbetsdag som följer efter förfallodagen.

4.2 Köparen måste meddela Säljaren om avbeställningen skriftligen via e-post till [email protected]. Uttaget kan göras i fri form eller med hjälp av detta uttagsformulär.

4.3 Inom ångerfristen ska Köparen returnera varorna till Säljaren i Omniva-kiosken i Sigulda, Vidus iela 1, (ELVI Supermarket-kiosken). Tidsfristen är uppfylld om Köparen returnerar varorna före utgången av 14-dagarsperioden.

4.4 Returnerade varor måste vara oanvända och i samma skick som när de skickades. 

4.5 Vid mottagandet av de godkända returnerade varorna ska Säljaren återbetala de pengar som betalats till Köparen till Köparens konto från vilket betalningen gjordes, inklusive återbetalning av leveranskostnaderna (med undantag för ytterligare kostnader som uppstått på grund av att Köparen har valt en annan leveransmetod än den billigaste standardleveransmetoden som erbjuds av Säljaren).

Om köparen tidigare har utnyttjat rätten att dra sig ur Innosenta-produkterna förbehåller sig säljaren rätten att debitera leverans- och faktureringskostnaderna i samband med utnyttjandet av sådan ångerrätt med avseende på efterföljande ångerrätt.

4.6 Om Köparen frånträder Köpeavtalet innan Varorna har skickats till Köparen, måste Köparen meddela Säljaren skriftligen via e-post: [email protected]. Beställningen är annullerad.

4.7 Säljaren ska byta ut eller acceptera retur av varor av otillräcklig kvalitet med återbetalning till Köparen, i enlighet med bestämmelserna i lagen om skydd av konsumenträttigheter. Utbytet och återbetalningen gäller inte för varor som har skadats avsiktligt eller av oaktsamhet, om villkoren för användning eller lagring av varorna har brutits, eller om varorna har använts felaktigt eller inte för sitt avsedda ändamål.

5. Köparens rättigheter och skyldigheter

5.1 Vid beställning av varor måste Köparen tillhandahålla exakta och korrekta Personuppgifter.

5.2 Köparen ska ha rätt att annullera beställningen och frånträda Avtalet, byta ut eller returnera de köpta varorna i enlighet med det förfarande som anges i dessa Allmänna villkor.

5.3 Köparen skall följa dessa och andra av Säljarens villkor, samt lagarna i Republiken Lettland.

5.4 Köparen ska betala för och ta emot de beställda Varorna i enlighet med dessa Villkor.

6. Säljarens rättigheter och skyldigheter

6.1 Säljaren skall utföra Köparens beställningar i enlighet med dessa Villkor.

6.2 Säljaren kommer endast att kontakta Köparen för orderuppfyllelse eller marknadsföringsändamål i den utsträckning som Köparen har tillåtit.

6.3 Säljaren åtar sig att respektera Köparens integritet och skyddet av Köparens Personuppgifter i enlighet med GDPR och andra tillämpliga lagar och förordningar.

7. Slutbestämmelser

7.1 Dessa Villkor skall vara bindande för Köparen och Säljaren.

7.2 Alla tvister som uppstår mellan Köparen och Säljaren skall avgöras genom förhandling.

Om ingen överenskommelse nås inom 30 (trettio) kalenderdagar skall tvisten avgöras i enlighet med det förfarande som fastställs i Republiken Lettlands lagar och andra författningar.

 

Kupong: NY10

Använd den här kupongkoden och få 10% rabatt på din beställning!

Registrera dig för nyheter och specialerbjudanden